Powered by Hamedan.ir 

کاربر ،  ] [ سه‌شنبه 14 مهر 1394 ]

  صفحه اصلی پورتال |  ارتباط با سازمان 

 

آرشیو اطلاعاتی سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان

 

.. آرشیو اطلاعاتی سازمان بازیافت و تبدیل مواد :
 
- فهرست کتابهای تخصصی در رابطه با بازیافت و تبدیل مواد
  - طرح ها ، جزوات و گزارشهای موجود
  - فهرست مجلات
  - گزارش کارآموزی دانشجویان
  - آرشیو  CD
 -  فهرست کتابهای کودکان در رابطه با بازیافت و تبدیل مواد

.. فهرست کتابهای تخصصی در رابطه با بازیافت و تبدیل مواد:
 
- معیارهای مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری (2جلد) ، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور
  - آلودگی هوا ، تالیف دکتر منصور غیاث الدین ، انتشارات دانشگاه تهران
  - وضعیت زباله مراکز درمانی و بهداشتی تهران  1370 ، انتشارات شهرداری تهران
  - مدیریت پسماندهای شیمیایی ، تالیف ک . ر . مولر، انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران
  - مروری بر مدیریت مواد زائد جامد شهری ، انتشارات شرکت جهش کیمیا
  - محیط زیست ، تالیف ژاک ورنیه، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  - آلودگی محیط زیست ، تالیف دکتر مینو دبیری ، نشر و پخش آیلار
  - گزارش چکیده آمار مدیریت مواد زائد جامد شهری (سال 78) وزارت کشور
  - چگونه پسماندها را کاهش دهیم، انتشارات سازمان شهرداریها
  - انرژی چیست ، انتشارات سازمان بهروری انرژی ایران
  - انرژی را بهتر مصرف کنیم، انتشارات سازمان بهره وری انرژی ایران
  - مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری ، تالیف جهانگیر منصور، نشر دیدار
  - دانستنیهای زیست محیطی برای همه ، سازمان حفاظت محیط زیست
 
 - دولت سبز ، دستورالعمل و راهنمای اجرائی نظام محیط زیست و مدیریت سبز انتشارات سازمان حفظ محیط زیست
  - چک لیستهای کاهش مصرف
  - راهنمای صرفه جوئی در مصرف منابع
  - سامانه دولت سبز
  - مواد زائد جامد ، تالیف دکتر قاسمعلی عمرانی ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
  - مهندسی محیط زیست ، تالیف مجید عباسپور ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
  - مدیریت دفع و بازیافت مواد زائد جامد شهری درایران، تالیف محمد علی عبدلی، سازمان شهرداریهای کشور
  - بوم شناسی محیط زیست تالیف بیل فریدمن ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
  - اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها، تالیف ای.کولا ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
  - اقتصاد محیط زیست تالیف آرک ترنر، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
  - اصول مدیریت مواد زائد جامد مراکز درمانی و آزمایشگاهی پزشکی، تالیف داوود محمدی بقائی، انتشارات سازمان شهرداری های کشور .

.. طرحها، جزوات و گزارشهای موجود:
 
- طرح بهینه سازی محل دفن زباله همدان  [  سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری همدان ]
  - مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه  [ مدیریت عمران ]
  -  طرح استحصال گاز  [ سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری همدان ]
  - آموزش مفاهیم زمین لرزه  [ مدیریت عمران ]
  - طرح بازیافت لاستیک  [ سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری ]
  - آشنایی با مبانی پژوهش و تفکر علمی [ موسسه ممتاز ]
  - گزارش قرارداد لوله کشی فاضلاب سال 69 بین همدان و شرکت مهاب قدس
  - زباله و بازیافت [ دانشکده شهید بهشتی ]
  - کاهش پسماندها (راهنمای مصرف کنندگان) [ اداره کل حفاظت محیط زیست همدان ]
  - گزارش از سمینار بازیافت ، صنایع تبدیل زباله(70)   [  استانداری همدان ]
  - خلاصه مقالات راهبردهای علمی مواجه با آسیب های شهری همدان (82) [ شورای اسلامی شهر همدان ]
  - ورمی کمپوست  [ شرکت تولید کود آلی (شهرداری تبریز) ]
  - مکان یابی محل دفن زباله با استفاده از نرم افزار
GIS  [ دانشگاه تهران ]
  - گزارش کارگاه منطقه مواد زاید جامد با تکیه بر زباله های بیمارستانی 83 [ دانشگاه علوم پزشکی همدان ]
  - تقاضا نامه و پرسشنامه واحد تولید صنایع روستایی و وزارت جهاد کشاورزی
  - شناسایی وواگذاری فعالیتهای قابل واگذاری دستگاه اجرایی (در زمینه مدیریت شهری)به شهرداریها81
  - طرح تفکیک زباله در مقصد و پالایش آن به روش بیولوژیک تحت نظر اساتید دانشگاه رستوک آلمان
  - طرح تبدیل زباله و فاضلاب به  کود و شرکت گذرگاه آسیا
  - طرح تبدیل زباله به مصالح ساختمانی (شرکت شوبین)
  - طرح جامع تفکیک زباله ها و ضایعات خشک خانگی و بازیافت از مبدأ
  - طرح بررسی روهای دفع زباله شهر همدان مهر 73 ، توسط شرکت جهش کیمیا
  - طرح کارخانه کمپوست (کود آلی) استان همدان از شرکت پارس غرب تابستان 84
  - مجموعه  مقالات مدیریت پسماندها برگرفته از مقالات همایش روز زمین پاک و مدیریت پسماندها
  - پروژه بازیافت کاغذ شهر همدان انجام شده توسط جبهه سبز ایران

.. فهرست مجلات و نسخه های موجود:
موج سبز
   -  پائیز 79                 شماره 1
   -  تابستان 80           شماره 4
   -  پائیز 80                 شماره 5
   -  زمستان 80           شماره 6
   -  پائیز 81                 شماره 1

ویژه نامه مدیریت مواد زائد
   -  اسفند  81             شماره 2
   -  تیر 82                    شماره 4
   -  شهریور 82             شماره 5
   -  آذر 82                     شماره 6

پیام سبز
  -  شهریور 82               شماره 20
  -  بهمن 82                   شماره 25
  -  اسفند 82                شماره 26
  -  آبان و آذر 83             شماره 34 و 35
  -  اسفند 83                شماره 38
  -  فروردین 84               شماره 39
  -  اردیبهشت 84           شماره 40
  -  خرداد 84                  شماره 41
  -  تیر 84                       شماره 42
  -  مرداد 84                   شماره 43
  -  شهریور 84                شماره 44
  -  فرهنگ ایمنی             بهار 83                            
  -  فرهنگ ایمنی             تابستان 83                       
  -  محیط زیست               زمستان 75
  -  روش                           بهمن 81   ،   شماره 77
  -  انسان و محیط زیست   بهار و تابستان 79  ،  شماره 7 و 8
  -  سبزینه                       دی 83
  -  مدیریت شهری            تابستان 81  ،  شماره 10
  -  مدیریت شهری            بهار 82  ،   شماره 17
  -  مدیریت پسماندها        تابستان 83  ،  شماره 4 
  -  مدیریت پسماندها        پائیز و زمستان 83  ، شماره 6و 5
  -  پیک سبز                     زمستان 81
  -  شهرداریها                    بهمن 82  ،  شماره 57
  - شهرداریها ویژه فضای سبز                خرداد 83

..  گزارشهای کارآموزی دانشجویان:
  - تابستان 83 ( دانشجویان تکنولوژی محیط زیست دانشگاه بوعلی )
      ::  معضلات زباله های عفونی در مدیریت شهری و بیمارستانی
      ::  پردازش زباله و تهیه کودآلی کمپوست
      ::  بازیافت کاغذ
 
- بهار 84 (دانشجویان کاردانی بهداشت محیط دانشکده بهداشت همدان)
     ::  گزارش کارآموزی به علاوه مطالبی در مورد زباله های بیمارستانی، بازیافت شیشه، بیوگاز، کمپوست، آلودگی آبهای زیر زمینی

.. آرشیو CD  و نوار کاست:
  -
CD شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز تولید کننده ماشین آلات خدمات شهری             
  -
CD کارگاه مدیریت مواد زائد کرمانشاه                                                                  
  -
CD استفاده از کود کمپوست در باغبانی و کشاورزی کشور دانمارک                             
  -
CD دستگاههای بازیافت کشور دانمارک                                                                 
  -
CD اذان و محیط زیست                                                                                      
  -
CD گزیده ای از جزئیات سیمای شهری همدان                                                                      
  -
CD جاذبه های گردشگری استان همدان                                                                              
  - نوار مجموعه شعر و موسیقی بازیافت در مورد ضایعات پلیمری

 .. فهرست کتابهای کودکانه در رابطه با بازیافت و تبدیل مواد:
 
- پری پوپک و غم زمین ، انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری
  - لیوانی که کتاب شد ،تالیف مهین منتظری ، انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد
  - قصه زباله های شهری ، شهرداری اصفهان

 

شورای اسلامی شهر همدان

پورتال جامع شهرداری همدان

شهرداری منطقه 1

شهرداری منطقه 2

شهرداری منطقه 3

شهرداری منطقه 4

سازمان آمار و فن آوری اطلاعات
سازمان عمران
سازمان سرمایه گذاری
سازمان اتوبوسرانی
سازمان آتش نشانی
سازمان تاکسیرانی
سازمان پایانه های مسافربری
سازمان مدیریت پسماند
سازمان میادین میوه و تره بار
سازمان پارکها و فضای سبز
سازمان خدمات موتوری
سازمان زیــبا ســازی
سازمان حمل و نقل و ترافیک
سازمان فرهنگی ، ورزشی
مرکز اختر شناسی ابن صلاح
   

 بازدید از سایت :  [ 89119 ]

 
   

Copyright © 2005-2007  Hamedan.ir All rights reserved
Design & Development by IT and Statistics Organization Hamedan Municipality

.. کلیه حقوق این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و استفاده از مطالب آن فقط با مجوز این نهاد امکانپذیر است ..