[  کاربر میهمان  ] [ صفحه اصلی ][ پیشنهادات

  چهار‌شنبه 2 فروردین 1396 

   
 
  تقویم روز

 صفحه اصلی

 
 
ايران
گشايش بيمارستان عضدي بغداد
22 مارس سال 978 ميلادي( 357 خورشيدي ) بيمارستاني كه به دستور عضدالدوله ديلمي در شهر بغداد ساخته شده بود به مناسبت نوروز گشايش يافت. اين بيمارستان را به نام عضدالدوله بيمارستان عضدي خواندند. در زمان ديلميان حكومت بغداد در دست ايرانيان بود . عضدالدوله شهر شيراز را پايتخت خود قرار داده بود.
ساير ملل
كنستانتين ، امپراتوري كه استانبول را ساخت ، يكشنبه ها را تعطيل عمومي و اجباري اعلام داشت و مسيحيت را تحمل كرد
كنستانتين امپراتور مقتدر همه قلمرو روم 22 مارس سال 337 ميلادي درگذشت.پاره اي از اسناد ، تاريخ مرگ او را 22 ماه مه اين سال نوشته اند كه با تطبيق تقويمها اين روز درست تر است.
    از كارهاي مهم كنستانينن دستور ساختن شهر بزرگي در كنار تنگه بسفور در محل مهاجر نشين قديمي يونانيان به نام بيزانتيوم است كه به نام وي كنستانتينوپل Constantinople ( شهر كنستانتين ) ناميده شد كه از سال 1453 پس از تصرف آن به دست تركان عثماني به اسلامبول ( شهر اسلام ) تغيير نام داده شد كه اينك به همان گونه كه تلفظ مي شود
    « استانبول » نوشته مي شود. كنستانتين 11 مه سال 330 ميلادي دستور ساختن كنستانتينوپل ( قسطنطنيه ) را صادر كرد تا پايتخت شرقي روم و نزديك به ايران باشد ؛ زيرا با روي كار آمدن ساسانيان و احياي ناسيوناليسم سازش ناپذير ايراني راهي جز اين ، براي امپراتوري روم باقي نمانده بود.
    ديگر از كارهاي مهم كنستانتين كه تا به امروز باقي مانده و رعايت مي شود ، تعطيل روز يكشنبه است . وي 3 ژوئيه سال 321 اعلام كرد كه از آن پس يكشنبه ها در سراسر قلمرو روم تعطيل عمومي و اجباري خواهد بود و روز استراحت است.
    كنستانتين كه پس از پيروزي بر رقيبان داخلي، 28 اكتبر سال 312 ميلادي خود را امپراتور همه روم اعلام داشت تاكيد كرد كه مسيحيت را تحمل مي كند و بعد ا ضديت با معتقدان به خدايان متعدد را آغاز كرد و آنان را مشرك خواند و دستور مصادره اموال معابد آنان را صادر كرد ولي اجازه تخريب نداد و بيشتر اين معابد به مرور زمان تبديل به كليسا شدند.
    به دستور كنستانتين ، طاق نصرت معروف شهر روم ساخته شد. كنسانتين در شهر قسطنطنيه مدفون است.
    امپراتوري روم از سال 306 دچار رقابت ژنرالها و مدعيان متعدد امپراتور شدن و جنگ داخلي بود . مورخان نوشته اند كه اگر ايران در آن زمان داراي رئيس كشور بود ، كار روم همان زمان پايان يافته بود . شاه ايران در آن زمان يك كودك بود كه در سال 310 ميلادي 17 ساله شد و به نام شاپور دوم ( ذوالاكتاف ) خود زمام امور را به دست گرفت و بعدا دوبار روميان را شكست سخت داد.
مرد نيرومندي كه به زاد روز خود ، نوروز ايرانيان ، مباهات مي كرد
22 مارس سال 1797 زاد روز ويلهلم اول است كه پس از پيروزي نظامي بر فرانسه، در 18 ژانويه سال 1871 در كاخ ورساي ( كاخ پادشاهان فرانسه ) تاج قيصر( سزار ــ كايزر Kaiser ) همه آلمان را بر سر نهاد و رايش دوم پا به عرصه وجود گذارد. ويلهلم از اين كه در نوروز ايرانيان به دنيا آمده بود افتخار و مباهات مي كرد و طول عمر خود را كه افزون بر نود سال شد نتيجه آن مي دانست . وي در سراسر عمر همواره موفق بود و شكست نداشت. ويلهلم اول كه در آغاز كار تنها پادشاه پروس بود هنگام درگذشت رئيس همه آلماني ها بود كه در زير يك پرچم متحد شده بودند. او علاقه ويژه به مطالعه تاريخ قوم آرين داشت. ساکنان ايران زمين (فلات ايران ) آرين هاي جنوبي خوانده مي شوند. در دوران ويلهلم اول تحقيقات تاريخي و تاريخنگاري در آلمان به اوج اعلاي خود رسيده بود.
انگلستان در جنجال سكس
جان پروفيومو وزير جنگ انگلستان ــ كريستين كيلر
جنجال سكس در انگلستان كه به كناره گيري هارولد مك ميلان از نخست وزيري انجاميد از 22 مارس سال 1963 آغاز شده بود. در اين روز افشاء شده بود كه «جان دنيس پروفيومو» وزير مشاور كابينه حزب محافظه كار انگلستان در امورجنگ با يك زن 21 ساله به نام كريستين كيلر Ch. Keeler ارتباط جنسي دارد . جان پروفيومو داراي همسر بود.
    قضيه هنگامي به صورت يك جنجال مطبوعاتي در آمد كه معلوم شد اين زن با يك افسر نيروي دريايي شوروي كه در سفارت اين كشور در لندن خدمت مي كرد نيز همزمان ارتباط داشته است و اين افسر بلافاصله پس از افشاء ماجرا به مسكو باز گشته بود.
    محل ديدار وزير مشاور كابينه مك ميلان با كريستين آرپارتمان يك دكتر در محله غربي لندن بود . اين دكتر از دوستان پروفيومو بود.
    حزب كارگر كه در پارلمان انگلستان نقش اقليت را ايفا مي کرد در اين زمينه از مك ميلان و پروفيومو توضيح خواست كه هر دو در جلسه رسمي پارلمان قضيه را انكار كردند. پارلمان قانع نشد و از «دكتر وارد» صاحب آپارتمان استعلام كرد و وي كتبا به درست بودن اتهام اعتراف كرد .
    پروفيومو كه چنين ديد پنجم ژوئن ــ ده هفته پس از افشاي ماجرا ــ اعلام كرد كه اسرار نظامي ازدست نرفته و از طريق او سند محرمانه اي به دست روسها نيافتاده است و همان روز از سمت خود كناره گيري كرد.
    سه روز بعد كه مك ميلان به جلسه پارلمان رفت با فرياد « كناره گيري كن ، از اينجا برو و... » نمايندگان رو به رو شد و دو روز بعد استعفاي خود را تسليم داشت و « هيوم » جاي او را گرفت و به اين ترتيب عمر سياسي يك سياستمدار و دولتمرد قديمي انگلستان به خاطر هوس وزير كابينه اش پايان يافت.
    پروفيومو قبلا سالها عضو مجلس نمايندگان انگلستان بود و به دليل علاقه اي كه نسبت به همسرش نشان مي داد كسي باور نمي كرد كه گرفتار يك ماجراي رابطه نا مشروع شود.
مجيب الرحمان باني بنگلادش
مجيب الرحمان - حصينه دختر مجيب
امروز ــ 22 مارس ــ زادروز مجيب الرحمان باني جمهوري بنگلادش است كه در 1922 به دنيا آمد و در اوت 1975 در يك كودتاي نظامي كشته شد. وي نخستين رهبر بنگلادش بود كه اينك پدر و بنياد گذار كشور بنگال خوانده مي شود.
    جمهوري پاكستان از زمان تاسيس در 1947 شامل دو بخش مسلمان نشين هندوستان سابق بود كه به فاصله دور از هم در طرفين جمهوري هند قرار گرفته بودند و به دليل قرار گرفتن پايتخت در پاكستان غربي ، شرقي ها احساس مي كردند كه تحت سلطه واقع شده اند و اتباع درجه دوم بشمار مي آيند .
    مجيب الرحمن رئيس حزب عوامي ليگ و نماينده پاكستان شرقي در پارلمان پاكستان همواره اين جريان را مطرح مي كرد و خواستار خود مختاري براي پاكستان شرقي در چار چوب جمهوري پاكستان بود. حزب عوامي ليگ با شعار : سوسياليسم ، دمكراسي و جدايي دين از دولت هواداران فراوان داشت.
    اعزام سرباز تقويتي از پاكستان غربي در مارس 1971 به پاكستان شرقي كه در دوران استعمار انگلستان بنگال شرقي خوانده مي شد براي سركوب طرفداران خودمختاري باعث تشديد درگيري دو پاكستان و نبديل تقاضاي خود مختاري به استقلال كامل شد و مبارزه سياسي به درگيري مسلحانه انجاميد و چون دولت پاكستان مجيب الرحمان را به عنوان رهبر جنبش بازداشت كرد درگيري به جنگ مبدل شد و نظاميان پاكستاني كه از بخش غربي اعزام شده بودند دست به خشونت شديد زدند. دولت هند كه در انتظار چنين فرصتي بود به كمك بنگالي ها نيرو فرستاد كه اواخر سال جنگ به شكست پاكستان غربي منجر شد و نظاميان پاكستاني به اسارت هندي ها در آمدند و پاكستان شرقي به نام جمهوري بنگلادش پا به عرصه وجود گذارد مجيب از زندان آزاد و رهبري آن را به دست گرفت.
     اين كشور جوان كه در آغاز كار حتي صندلي براي ادارات نوپايش نداشت در همان سالهاي اول با چند حادثه سيل و توفان هم رو به رو گرديد. چون مجيب از سه شعار قبلي حزب خود به سوسياليسم توجه بيشتري كرد و دست به ملي كردن كارخانه هاي بزرگ زد و بيش از پيش به هند و كشورهاي سوسياليستي نزديك شد مورد دشمني افسران ارتش بنگلادش كه همان نظاميان سابق پاكستان بودند و شهرت به نزديكي با غرب داشتند قرار گرفت و در اوت سال 1975 بر ضد او كودتا كردند و او را كشتند.
    جمهوري بنگلادش بر خلاف پاكستان خيلي زود به دمكراسي ( از نوع خود ) بازگشت به گونه اي كه حزب عوامي ليگ كه بانو « حصينه » دختر مجيب رهبري آن را به دست داشت اكثريت به دست آورد و در دهه 1990 قدرت را به دست گرفت و بانو حصينه رئيس دولت شد و سه سال اين سمت را بر عهده داشت .
جنگ عراق يك روز پس از آغاز آن
يك بانوي ضد جنگ در برابر صفي از ماموران پليس
برگي تازه در تاريخ معاصر
    
     بيستم مارس 2003 پس از پخش نخستين عكس و فيلم آغاز حمله نظامي مشترك امريكا و انگلستان به عراق از شبكه هاي تلويزيوني ، مخالفان جنگ در كشور هاي مختلف از جمله ايالات متحده و انگلستان براي نشان دادن مخالفت خود به خيابانها ريختند. شمار معترضين در شهر آتن حدود 200 هزار تن، در رم كه دولت ايتاليا از جنگ حمايت كرده چند صد هزار تن به همين گونه در ساير شهرهاي ايتاليا از جمله ميلان،در نيويورك بيش از يكصد هزار تن و نيزدر چندين شهر ديگر آمريكا، در پاريس حدود 70 هزار تن ، در برلن حدود 50 هزار تن ، در لندن در همين حدود ، در مادريد ، بروكسل ، كپنهاگ ، شهرهاي سويس ، قاهره و چند پايتخت ديگر از جمله آنكارا و چند شهر پاكستان 5 تا 15 هزار تن و در مسكو هم چند صد تن ! گزارش شده بود. تلويزيون چين براي نخستين بار در تاريخ خود به پخش مستقيم اخبار جنگ و به نظر برخي براي به خود آوردن چيني ها پرداخته بود. نيويورك تايمز در گزارشي به قلم « جان تاگليابو » نوشته بود: آغاز جنگ با عراق در بيشتر كشورها با اعتراض و مخالفت ومحكوم كردن و حتي استعفاي مقامات همراه بود و حمايت زيادي از آن مشاهده نشد.
    سران دولتهاي ژاپن ، كره جنوبي ، فيليپين ، استراليا ، نيوزلند، بلغارستان ، مجارستان، آلباني ، ايتاليا، اسپانيا، لتوني، دانمارك، هلند و استوني تنها مقامات تراز اولي بودند كه در نخستين روز از حمله نظامي آمريكا و انگلستان به عراق حمايت خود را از اين اقدام رسما اعلام داشتند.ساير دولتها اعلام مخالفت كرده اند.
    
دو منظره از نخستين حملات هوايي و موشكي به بغداد
دو منظره از نخستين حملات هوايي و موشكي به بغداد

    
    
    پس از آغاز حمله مشترك انگلستان و آمريكا به عراق ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه در واكنش خود گفت : فرانسه متاسف است كه عمليات نظامي بر ضد عراق بدون تصويب سازمان ملل آغاز شده است. كسي كه به جاي قانون بكار بردن نيرو را تجويز كند مسئوليت بزرگي را برعهده مي گيرد.
    
    گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در عكس العمل خود گفت : اين جنگ تصميم بدي بود كه گرفته شده است و شكست سياست است.آيا تهديد از جانب صدام تا اين حد بود كه جنگ را توجيه كند؟.
    
    ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه در اين زمينه گفت : حمله نظامي به عراق يك اشتباه سياسي بزرگ بود. براي خلع سلاح كردن عراق ــ اگر تصور مي كنند كه اسلحه كشتار جمعي دارد ــ حمله نظامي راه حل نبود . حمله نظامي به عراق ناديده گرفتن افكار عمومي جهان ، قوانين و عرف بين المللي و منشور سازمان ملل است ؛ اين حمله قابل توجيه نيست. اگر ما اجازه دهيم كه قوانين بين المللي جاي خود را به« اعمال قدرت ناشي از اسلحه » بدهد اصل اساسي غير قابل نقض بودن حاكميت ملي از ميان مي رود. اينك بر سازمان ملل است كه سريعا به اين مسئله رسيدگي كند.
    
    اميل لحود رئيس جمهوري لبنان گفت: اين تعرض نظامي جهان را وارد تونل خطرناكي ساخته كه سر ديگرش پيدا نيست.
    كاردينال ربرتو توچي از سوي واتيكان گفت كه اين جنگ بي اعتنايي به همه قوانين و موازين بين المللي است.
     دولت هند بمانند دولت چين حمله به عراق را عملي مغاير منشور ملل خواند.
     فوكس رئيس جمهوري مكزيگ گفت ما ضد جنگ هستيم .
    
    «ژان كرتي ان » نخست وزير كانادا اظهارداشت : اين جنگ قابل توجيه نيست.
    
    و در اين ميان كوفي عنان از آمريكا و انگلستان خواست كه نهايت كوشش را مبذول دارند كه به غير نظاميان عراقي آسيبي وارد نشود!!!!. حركت ضعيف عنان كه سازمان تحت نظر او مسئول جلوگيري از جنگ است در نخستين روز جنگ باعث شد كه ايرادهايي به وي وارد آيد.
    
برخي ديگر از رويدادهاي 22 مارس
 • 1633:   جوزف پريستلي آب كربناته ( سلتزر ) را اختراع كرد.
 • 1728:   آنتون رافائل نويسنده و نقاش كلاسيك آلمان به دنيا آمد.
 • 1795:   توماس جفرسون به عنوان نخستين وزير امور خارجه دولت نوبنياد ايالات متحده ( امريكا ) تعيين شد.
 • 1922:   يك دادگاه انگليسي مهاتما گاندي استقلال طلب معروف هند و مبتكر « مبارزه منفي » و مبارز بزرگ ضد استعمار را به جرم مخالفت با انگلستان به شش سال زندان محكوم كرد.
 • 1946:   دولت انگلستان به كشور اردن كه خود آن را ساخته است استقلال كامل داد.
 • 1958:   ملك فيصل پادشاه كشور سعودي شد.
 • 1965:   آمريكا اعتراف به بكاربردن مواد شيميايي بر ضد ويت كنگها در جنگ ويتنام كرد.
 • بانو فليسداد با اين نوريه گا ازدواج كرده بود ، نه اين نوريه گا
 • 1992:   بانو « فليسداد» همسر ژنرال نوريه گا رئيس سابق كشور پاناما كه دولت امريكا ضمن يك حمله نظامي به آن كشور وي را دستگير كرد و به آمريكا آورد و زنداني ساخت به اتهام سرقت از يك فروشگاه دستگير شد. در پي دستگيري نوريه گا حسابهاي بانكي او نيز مسدود شده بود.
 •  
   

  انتخاب موارد برای نگارش و عرضه در سایت نظر شخص مولف بوده و شهرداری همدان مسئولیتی در برابر آن نخواهد داشت

   

   گزارش آب و هوا

   قیمت طلا، سکه و ارز

   تقویم روز ایران و جهان

   فرهنگ لغت آنلاین

   لینک های سودمند

   تلفن همراه

   کتابخانه الکترونیک

   
   سخن مولف

  اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود.
   
  منبع : iranianshistoryonthisday

  تاریخ به قدری مهم و جدی است که نمی شود آن را از قلم یک مورخ خواند  ( ژول ورن )

   

    Copyright © 2005-2017 Hamedan.ir