[  کاربر میهمان  ] [ صفحه اصلی ][ پیشنهادات

  یک‌شنبه 8 اسفند 1395 

   
 
  تقویم روز

 صفحه اصلی

 
 
ايران
صلح با عثماني پس از دو سال جنگ در قفقاز
27 فوريه 1579 ميلادي پس از دوسال جنگ ، ميان ايران و عثماني يك پيمان صلح امضاء شد. بيشتر صحنه هاي اين جنگ در قفقاز بود. سپاهيان ايران در قره باغ، شماخي و دربند قفقاز عساكر عثماني را شكست داده بودند.در اين جنگها حمزه ميرزا صفوي نيروهاي ايران را فرماندهي مي كرد. در اين رشته جنگها، تعرض از جانب عثماني ها بود كه نيروهاي ايران دست به حمله متقابل مي زدند.
بازداشت سرلشكر قره ني
گزارشهايي كه در اين روز در اسفند 1336 در تهران انتشار يافت نشان مي داد كه سرلشكر ولي قره ني معاون ستاد و رئيس اداره اطلاعات ارتش بازداشت شده و در يك محكمه نظامي محاكمه خواهد شد . طبق شايعات آن روز، اين ژنرال قصد حذف شاه را داشت. قره ني كه مدتي در زندان بود پس از پيروزي انقلاب، وزير دفاع شد و سپس به قتل رسيد و گروه فرقان متهم به طرح نقشه قتل او شد.
مسئله تهران: داستان محدوده 25 ساله تهران و ناديده گرفته شدن آن
از اين روز در سال 1347 (فوريه 1969) مقررات مربوط به محدوده 25 ساله تهران به اجرا در آمد و ايجاد ساختمان و دادن خدمات شهري در خارج از محدوده ممنوع گرديد و به همين سبب بهاي اين اراضي (خارج از محدوده) تا حد سقوط آزاد ارزان شد و اين سقوط بها ثابت كرد كه برغم قانون معاملات بازرگاني كه معاملات مستغلات را از رديف اين معاملات خارج ساخته بود، خريد و فروش مستغلات در ايران بورسي و وارد اين معاملات شده بود. پس از پيروزي انقلاب در 22 بهمن 1357، اين مقررات ناديده گرفته شد و گروهي از موقع و فرصت به دست آمده استفاده كردند و بدون كسب پروانه، حتي در ساعات شب در اراضي خارج از محدوده از جمله اراضي متعلق به غير به ساختن خانه سرگرم شدند و بدون مجوز، آب و برق دولتي به اين ساختمانها وصل كردند و مشكلات شهري تهران و گسترش بي رويه شهر از همان زمان آغاز شد و متعاقب آن سيل مهاجرت به پايتخت سرازير گرديد و ....
    محدود كردن جمعيت تهران و ايجاد منطقه مجاز براي ساختن مسكن در آن، دهها سال پيش از طرح محدوده 25 ساله توجه دولتها را به خود جلب كرده بود. يك مورد از اين تلاش مربوط به نتايج سرشماري 11 اسفند 1318 است .به تهراني ها دستور اكيد داده شده بود تا در اين روز از خانه هاي خود خارج نشوند تا سرشماري (شمارش يكايك افراد توسط كاركنان اداره سرشماري) دقيق باشد. پس از انجام اين سرشماري اعلام شد كه جمعيت تهران 540 هزار نفر است. اين رقم مورد تحليل كارشناسان و استادان دانشگاه تهران قرار گرفت و هشدار آنان نگراني دولت وقت را برانگيخت زيرا كه اشاره به مسئله تغذيه و بهداشت اين جمعيت در صورت بروز جنگ، و نيز سيل و زلزله شده بود كه تهران در معرض هر دو خطر است و تاكيد شده بود كه تهران هرچه بزرگتر شود نقطه ضعف دولت هم ابعاد بيشتري به دست مي آورد. در پي اين بحث قرار شد كه به منظور جلوگيري از افزايش جمعيت تهران و حومه آن طرحي با ضمانت اجرايي سخت تهيه شود كه 18 ماه بعد ايران به اشغال نظامي متفقبن در آمد و موضوع منتفي شد. اواخر دهه 1320پيشنهاد شد كه از نفوس تهران ماليات سرانه بگيرند و زمين هاي ساختماني شهر ملي و براي ساختن خانه، تنها به صورت اجاره واگذار شوند و ... كه هيچكدام به اجرا در نيامد كه هيچ، در دو سال اول دهه 1330 مسئله مفت آباد و هجوم شبانه مردم و تصرف اراضي شرق ميدان فوزيه مزيد برعلت شد. پس از براندازي 28 مرداد، دولت زاهدي با هدف قدرداني از ماموران پليس و كساني كه به او در ساقط كردن دولت ملي دكتر مصدق كمك كرده بودند پنج ميليون متر از اراضي دولتي اطراف شهر را به آنان بخشيد كه چون مورد اعتراض قرار گرفت قرار شد بهاي اين اراضي، هرمتر چند قران، شش ساله وصول شود!. ظرف دو سال بعد براي راضي كردن كاركنان دولت كه بيشترشان هنوز به انديشه هاي دكتر مصدق وفادار مانده بودند اراضي نارمك و يوسف آباد را ميان آنان قسمت كردند كه اين چند اقدام نادرست مسئله گسترش تهران را وارد مرحله وخامت كرد. زمين خواران از وضعيت دولتهاي پس از براندازي كه خود را مديون ... مي ديدند سوء استفاده كردند، و با كمك برخي از ماموران ثبت اسناد مسيلها، تپه ها و هر زمين بلامالك را به نام خود و بستگانشان به ثبت دادند و بورس بازي عجيبي به راه افتاد كه در نخستين سال دهه 1340 علي اميني به آن پايان داد و بهاي زمين و خانه پايين آمد. پس از انقلاب، زمين بخشي دولت موقت و دادن اراضي به ديپلمه ها!! و پس از آن فعاليت هيات هاي تقسيم زمين و ... مسئله را زنده ساخت. بخشيدن زمين به ديپلمه ها مربوط به تهران نبود ولي اين ديپلمه ها بعدا آن زمين ها را به بهاي بالا فروختند و در تهران خانه خريدند و مسئله را پيچيده تر ساختند. اينك سالهاست كه جمعيت تهران از رقم ده ميليون تجاوز كرده و اگر درآمد باد آورده نفت براي تامين تغذيه و رفاه نباشد (كه بهاي ناشي از فروش ثروت ملي نبايد در اين راه خرج شود) فاجعه انساني به وجود خواهد آمد. چند دولت و در صدر آنها دولت برزيل اين مسئله را با انتقال پايتخت حل كرده اند كه بايد از تجربه آنها استفاده برد.
اصلاح مبدأ تقويم ايران
چهار سال و چند ماه پس از برگزاري مراسم تاسيس دولت مركزي ايران به دست کوروش بزرگ 25 قرن پيش از آن، در تهران اعلام شد كه تصميم گرفته شده است مبدآ تقويم رسمي ايران از هجري خورشيدي به سالروز ايجاد دولت واحد ايرانيان به رهبري کوروش و آغاز شاهنشاهي او تغيير کند كه دوهفته بعد ( 24 اسفند 1354 ) با مصوبه پارلمان اين تصميم قطعي شد و به صورت قانون درآمد و از نوروز ، سال در تقوبم رسمي ايران 2535 قرار گرفت كه تا شهريور 1357 ( 2537 ) به همين صورت بود و همه سر برگهاي نامه هاي دولتي كه قبلا چاپ شده بود تغيير يافت. سران مذهبي ايران با اين اقدام مخالف بودند و آن را سرآغاز تغييرات ديگري از اين دست از جمله تغيير الفباي نوشتن و حذف برخي از تعطيلات مذهبي و ... مي پنداشتند. جعفر شريف امامي که در شهريور 1357 نخست وزير شده بود، با هدف راضي کردن روحانيون، اين قانون را لغو کرد و مبدا تقويم ايران بار ديگر به هجرت بازگشت.
حمله به كالسكه محمدعلي شاه در تهران با بمب دستي
27 فوريه سال 1908 (هشتم اسفند 1286) در تهران به سوي كالسكه محمد علي شاه قاجار دو بمب دستي پرتاب شد كه ضمن آن عده اي جلودار و محافظ يمين و يسار كشته شدند، اما به خود شاه آسيبي نرسيد. محمدعلي شاه از گاخ گلستان عازم باغ دوشان تپه بود كه به سوي كالسكه او بمب پرتاب شد.
    در پي اين حادثه به دستور شاه ظفر السلطنه فرماندار تهران را چوب زدند. ظفرالسلطنه همان روز (پيش از رويداد حمله به كالسكه) به عنوان وزير جنگ معرفي شده بود كه پس از كتك خوردن به زندان افتاد.
    
    
اظهارات دكتر مصدق هنگام طرح لايحه كشيدن راه آهن سراسري
در چنين روزي در سال 1305 خورشيدي ( فوريه 1927 ) لايحه كشيدن راه آهن سراسري به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . طبق اين لايحه قرار بود هزينه اين خط از محل عوارض قند و شكر تامين شود. هنگام طرح اين لايحه در مجلس ، دكتر مصدق در نطقي گفت كه خط آهن هنگامي اقتصادي و به سود كل جامعه است كه به صورت شبكه باشد ؛ خط آهن سراسري از يك بندر در جنوب كشور به يك بندر درشمال جنبه نظامي و هدف سوق الجيشي دارد و خارجيان كه قصد استفاده احتمالي از آن در صورت بروز جنگ را دارند مشوق كشيده شدن چنين خطي ــ آن هم با پول مردم ايران هستند. « تاريخ » 15 سال بعد درستي اظهارات دكتر مصدق را ثابت كرد و يكي از دلايل اشغال نظامي ايران در سال 1320 به خاطر استفاده از همين راه آهن غير شبكه اي از سوي متفقين بر ضد آلمان بود.
ساير ملل
شاه انتخابي فرانسه به انگلستان گريخت
27 فوريه 1848 لوئي فيليپ پادشاه فرانسه سه روز پس از كناره گيري به لندن گريخت. وي پس از دو سال زندگي در انزوا در انگلستان در اين كشور درگدشت . فرانسويان در جريان انقلابات سال 1848 اروپا از 23 فوريه شعار تظاهرات خودرا بركناري لويي فيليپ قرارداده بودند و او عصر روز بعد ( 24 فوريه ) كتاره گيري كرد.
    در پي كناره گيري لويي ناپلئون، در اين كشور جمهوري دوم برقرار شد. نظام جمهوري فرانسه پس از انقلاب اواخر قرن 18 اين كشور دوباره سلطنتي شده بود.
    لويي فيليپ از جمله شاهزادگاني بود كه در 1789 از انقلاب فرانسه حمايت كرده بود و يك بار در زير پرچم انقلاب به نام ژنرال فرانسه با اتريش به جنگ پرداخته بود. انقلاب فرانسه عنوان دوك دو ارلئان را از لويي فيليپ نگرفته بود.
    پس از سقوط امپراتوري ناپلئون كه با راي مستقيم فرانسويان امپراتور آنان شده بود ، لويي فيليپ با بازگشت فرانسه به دوران اشراف ( داراي لقب ، ولي بعضا بدون ثروت زياد) مخالفت كرد و اين مبارزه ، او را عملا در كنار بورژواها ( توانگران بدون لقب ) قرارداد كه پس از فرار شارل دهم جانشين لويي 18 از فرانسه با كمك همين بورژوا ها پادشاه فرانسه شد.
    وي براي اين كه به پادشاهي خود مشروعيت بدهد شرط پادشاه شدن را راي پارلمان قرار داد و پارلمان كه در صدد رفع بحران ناشي از فرار شارل دهم به انگلستان بود راي به پادشاه شدن لويي فيليپ داد .
    لويي فيليپ به دليل حمايت از بورژوا ها به تدريج علاقه و حمايت كارگران و روشنفكران را از دست داد و سرانجام بر اثر فشار آنان مجبور به كناره گيري و فرار شد. وي نزديك به 18 سال پادشاه مشروطه فرانسه بود.
روزي كه پدر اندونزي بي اختيار شد
سوكارنو در سال 1965 در حال نوازش دخترش مگاواتي (رئيس جمهوري كنوني)
27 فوريه سال 1967 ژنرال سوهارتو كه چند سال پيش از رياست كشور اندونزي معزول شد و به اتهام سوء استفاده هاي متعدد تحت تعقيب قضايي قرار گرفته است دكتر احمد سوكارنو موسس جمهوري اندونزي و نخستين رئيس جمهوري اين كشور را كه قبلا تحت نام هند هلند مستعمره اين كشور بود مجبور كرد كه اختيارات اجرايي خود را به او تفويض كند و از آن پس تنها عنوان پدر اندونزي را داشته باشد و رئيس تشريفاتي ( بدون اختيار ) كشور باشد.
    سوكارنو از بانيان جنبش كشورهاي غير متعهد مانع ورود شركتهاي اصطلاحا چند مليتي به اندونزي و استثمار اين كشور توسط انها بود و به علاوه از حزب كمونيست اندونزي كه از احزاب كمونيست بزرگ جهان بود حمايت مي كرد و اين عمل او قابل تحمل غرب نبود.
    يك اقدام حزب كمونيست بر ضد ژنرالهاي هوادار غرب در اندونزي در نيمه دهه 1960 كه پيروزي با دوام نداشت بهانه را به ژنرالها از جمله سوهارتو داد تا اختيارات سوكارنو را به تدريج از او سلب كنندو ...
    
سوهارتو در سالهاي اخير
سوهارتو در سالهاي اخير
آيديت رهبر حزب كمونيست اندونزي در دهه هاي 1950 و 1960
آيديت رهبر حزب كمونيست اندونزي در دهه هاي 1950 و 1960

    
برخي ديگر از رويدادهاي 27 فوريه
 • 280:   كنستانتين كه باا قتدار تمام از 306 تا 336 ميلادي بر امپراتوري روم حكومت كرد، مسيحي شد و شهر قسطنطنيه ( استانبول ) را ساخت به دنيا آمد.
 • 1797:   بانك انگلستان پوند كاغذي( نوت ) به جريان گذارد و اين كار را از اسكناس يك پوندي شروع كرد.
 • 1801:   كنگره امريكا با وضع يك قانون اداره امور شهر واشنگتن كه عنوان ناحيه كلمبيا (D.C) را دارد و به هيچ ايالتي تعلق ندارد زير نظر خود قرار داد.
 • 1909:   عثماني بر ضميمه شدن بوسني به قلمرو امپراتوري اتريش صحه گذارد.
 • 1916:   در اين روز گروهي از كارمندان دولت وقت ايران كه پرداخت مقرري آنان عقب افتاده بود ، به منظور اعتراض و وصول آن در سفارت روسيه در تهران متحصن شدند!!. آنان كه اغفال محركان شده بودند نمي دانستند كه چنين اشتباهات، در تحليل بيگانگان به ضعف وطندوستي تعبير مي شود و نه تنها به تاريخ و سابقه درخشان ملت آسيب مي زند بلكه باعث تشويق خارجي به مداخله مي گردد.
 • 1964:   (اسفند 1342) حكومت نظامي در تهران كه از 15 خرداد آغاز شده بود تمديد شد.
 • 1991:   جنگ آمريكا با عراق پس از پرتاب موشك از عراق به يك قرارگاه نظاميان آمريكا در كشور سعودي كه منجر به كشته شدن 28 آمريكايي شد پايان يافت.
      
      
 •  
   

  انتخاب موارد برای نگارش و عرضه در سایت نظر شخص مولف بوده و شهرداری همدان مسئولیتی در برابر آن نخواهد داشت

   

   گزارش آب و هوا

   قیمت طلا، سکه و ارز

   تقویم روز ایران و جهان

   فرهنگ لغت آنلاین

   لینک های سودمند

   تلفن همراه

   کتابخانه الکترونیک

   
   سخن مولف

  اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود.
   
  منبع : iranianshistoryonthisday

  تاریخ به قدری مهم و جدی است که نمی شود آن را از قلم یک مورخ خواند  ( ژول ورن )

   

    Copyright © 2005-2017 Hamedan.ir